WinWinJob
Přihlásit

Pale Fire Capital SE

Petra Nulíčková

HR Manager

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Od roku 2016 se pohybuji v HR. Strávila jsem necelých 6 let v Alze, kde jsem měla na starosti jako HR Business Partner 5 odděleních, 3 členný tým a řídila personální náklady v nižších stovkách milionů.

Od 2020 jsem jako HR manager v investiční skupině Pale Fire Capital a na starosti mám jak HR v PFC, tak jsem jako interim v portfolio firmách. V Rouvy jsem pomáhala s nastavením hiringu, onboardingu a implementací ATS. V itrinity jsme hirovali s CEO 8 seniorních rolí (produkt, marketing) a pro Aukro jsem jako interim HR a řeším celou HR agendu (od mezd, přes nábor až po plánování nákladů).

Vedle toho školím pro HolkyzMarketingu #suHR, přednáším na VŠE, ČZU a celkově mě baví být součástí komunit, kde se dá sdílet know-how.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Nahirovat si lidi do týmu, kteří byly fakt dobří a dařilo se jim ve firmě růst. Zvládnout spolupráci s 4 řediteli a bát pro ně partnerem za HR, na kterého je spolehnutí.

Co od lidí v práci očekávám?

Ownership/zodpovědnost za svou práci, schopnost sebereflexe, otevřenou komunikaci, ochotu a schopnost přiznat chybu a říct mi, když se mnou nesouhlasí. Také očekávám spolehlivost, pokoru a férovost.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Pěstuji pokojovky, trávím čas na chalupě, čtu si anebo jsem s naším psem Arturem.

Co můžu říct o naší firmě?

Že je to místo, kde se člověk za krátký čas naučí šíleně moc a každý den je jiný. Že zde pracují seniorní lidé, kteří vědí co dělají, kdo jsou a umí řídit lidi. Že nám jde využití silných stránek člověka, otevřenost, rychlost a máme focus na výsledek. A že máme silné morální hodnoty.