WinWinJob
Přihlásit

Eagle Scooters s.r.o.

Patrik Zaoral

Jednatel

Dělej to, co tě baví. Miluj to, co děláš.

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

V mládí jsem vyzkoušel poměrně dost různorodých prací. Postupně jsem se dozvídal, co mě nejvíce baví a naplňuje. Byla to práce v managementu a marketingu. Krátkou chvíli potom jsem se rozhodl založit svoji první společnost Eagle Scooters, která se zaměřuje na provoz sdílených elektrických koloběžek. Tuto firmu již provozujeme čtyři rok.
Nově jsem tento rok založil ještě jednu marketingovou společnost.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Dle mého názoru je to má první společnost Eagle Scooters. I přes dva velmi silné konkurenty na našem trhu se nám daří poskytovat službu, kterou lidé využívají, mají ji rádi a to dělá radost i mě.

Co od lidí v práci očekávám?

Očekávám do jisté míry samostatnost a zodpovědnost. Chápu, že lidé většinou k firmám, kde pracují nemají takový vztah, jako majitelé, ale v mých očích je vždy super, když zaměstnanec ví, co by měl dělat a práci nedělá "z donucení".

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Zajímavá otázka. Jsem poměrně workoholik, tudíž hodně času trávím v práci. Nicméně ve svém volnu rád sleduji/hraji fotbal nebo trávím čas s kamarády.
Prakticky každý den chodím na procházku, medituji nebo sportuji. Tímto způsobem získávám nejvíce energie.

Co můžu říct o naší firmě?

V Eagle Scooters se zabýváme sdílenými elektrickými koloběžkami. Jde o systém, kde do měst dáme naše sdílené koloběžky a lidé si je, po stáhnutí naší aplikace, mohou vypůjčit a přepravovat se takto po městě. V současné době náš tým tvoří 5 lidí. Ve firmě panuje přátelská atmosféra. Našim cílem je dostat se co do nejvíce měst v České Republice a stále poskytovat kvalitní službu.

Patrik k sobě hledá lidi na 1 pozici

Doprava, logistika a zásobování