WinWinJob
Přihlásit

Beire s.r.o.

Marcela Javůrková

Ředitel, projektový management

Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo že ne, máš pravdu. – Henry Ford

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

V Beire jsem začínala na pozici asistentky. Sama tedy dobře vím, že v kombinaci s podporou vedení a vlastní motivací se dá ujít velký kus cesty. I já se snažím hledat ve svých podřízených to dobré a podporovat to.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Dostat se do vedoucí pozice našeho skvělého týmu a zrealizovat stánek o rozloze 1600m.

Co od lidí v práci očekávám?

Nasazení, týmovost, zodpověnost a pozitvní přístup k práci.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Energii čerpám spánkem (spím až 10hodin denně) a ve volném čase se věnuji dětem.

Co můžu říct o naší firmě?

Beire je firma plná skvělých a různorodých lidí, individualit a osobností, kteří se umí spojit v jeden tým, když je potřeba a odvést práci na 150%. Našemu vedení záleží na vzdělávání zaměstnanců, které podporuje a poskytuje další bonusy jako stravenky, Multisport kartu a jiné.

Marcela k sobě hledá lidi na 1 pozici

Ostravská 777, Milovice - Mladá

International Project manager

Služby