WinWinJob
Přihlásit

Bohemia Shield

Leoš Horčička

Majitel

Nikdy v životě se nevzdávej, i když si myslíš, že jsi prohrál, protože skutečně prohraješ až tehdy, když se vzdáš. Vždy si jděte za svým cílem...

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Několik druhů a oblasti podnikání. Od firmy na půjčování automobilů, přívěsů, párty techniky, sázkové kanceláře, provozování trafiky, miningu BTC a ETH. Nyní 100 % pouze a jen Bohemia Shield

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Ať se firmě, v podnikání daří jakkoliv dobře, mým největším úspěchem, radostí a středobodem světa je moje rodina a 16ti měsíční dcera.

Co od lidí v práci očekávám?

Spolehlivost, upřímnost, svojí invenci .

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Momentálně takových okamžiků moc není, ale v případě, když nepracuji, všechen čas věnuji své rodině.

Co můžu říct o naší firmě?

Jsme nejrychleji rostoucí firma na servis oken v Čechách a momentálně jsme jednoznačně tou největší. Jsme přímým pozáručním servisem 60ti výrobců, zaměstnáváme přes 20 lidí a stále rosteme. I tak jsme na 0.001 % potenciálu, které naše odvětví má a pro to potřebujeme spolehlivé lidi do našeho týmu. I proto je u nás zcela nadstandardní ohodnocení za dobře vykonanou práci.