WinWinJob
Přihlásit

KKCG a.s.

Lenka Straková

Office manager

Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě. Se slušností člověk nejdál dojde.

Nabízené pozice

2

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Aktuálně pracuji jako office manažerka a mám na starosti vedení týmu 20 asistentek/recepčních. Moc dobře vím, co všechno taková práce obnáší, protože
jsem před 15 lety jako recepční svou kariéru odstartovala. Také jsem si vyzkoušela pozice asistentky starosty na městském úřadě a pozici executive assistant pro členy top managementu v rámci skupiny KKCG.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Jednoznačně se dobře vdát za fajn chlapa a společně snad dobře vychovat dva, dnes již dospělé syny :o)

Po pracovní stránce považuji za úspěch, že můj tým funguje... a nakonec, přijďte se o tom přesvědčit sami.

Co od lidí v práci očekávám?

Od svých kolegů a kolegyň očekávám především týmovou práci, férovost a spolehlivost.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Ráda chodím do přírody. Potěší mě dobré jídlo a ráda si dám dobré víno.
Energii čerpám právě z tohoto a z chvilek strávených se svou rodinou a přáteli.
Jsem rozený optimista a energický člověk.

Co můžu říct o naší firmě?

Jsem ráda, že pracuji právě v KKCG a to, že jsem tu více jak 15 let, je toho jasným důkazem.

Lenka k sobě hledá lidi na 2 pozice

Evropská, Praha

Asistent/ka

Administrativa

Administrativa