WinWinJob
Přihlásit

Raiffeisen Stavební spořitelna

Jiří Šmaus

Oblastní ředitel

Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Mám praxi ve stavebních spořitelnách od roku 1999, kdy jsem začínal ve Wüstenrot stavební spořitelně, následovala MONETA a nyní poslední 2 roky Raiffeisen Stavební spořitelna.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?


Co od lidí v práci očekávám?

Přátelský, ale profesionální přístup. Motivaci k nadstandardnímu příjmu, samostatnost a schopnost si sám plánovat čas a aktivity.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?


Co můžu říct o naší firmě?

Řešíme lidem vše v oblasti rodinných financí, zejména financování bydlení, spoření, pojištění a od roku 2024 i dotační poradenství v rámci Nová zelená úsporám.

Jiří k sobě hledá lidi na 1 pozici

Praha, Praha

Bankovní poradce

Bankovnictví a finanční služby