WinWinJob
Přihlásit

INSIA a.s.

Hana Bartoňková

Manažer marketingu

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?


Co se mi kdy nejvíce povedlo?


Co od lidí v práci očekávám?


Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?


Co můžu říct o naší firmě?

INSIA je společnost poskytující špičkový servis a zázemí pojišťovacím a hypotečním makléřům, jsme výrazným hráčem na českém a slovenském trhu.

Přidej se k marketingovému týmu INSIA! Hledáme novou posilu, se kterou hravě zvládneme všechny marketingové výzvy. Nemusíš mít hromadu zkušeností, stačí, když budeš mít zápal a chuť pracovat v marketingu 😊

Čeká na Tebe přátelský tým a příjemné, moderní kanceláře na Flóře. Tohle si nemůžeš nechat ujít.