WinWinJob
Přihlásit

MEWS SYSTEMS, s.r.o.

Zdeněk Malý

Group Accounting Manager

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Účetnictví se věnuji už od střední školy a prošel jsem si různými pracovními pozicemi od externího účetního, přes finanční audit a účetnictví poradenství, interní konsolidační tým a reporting ve velké nadnárodní korporaci. Náhoda mě naštěstí dovedla až do Mews, kde tento mix zkušeností mám možnost používat a být součástí týmu, který musí zajistit, že je náš současný růst udržitelný i pro finanční oddělení.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Najít už relativně brzo pracovní cestu, která mě baví a naplňuje.

Co od lidí v práci očekávám?

Kromě relevantních vědomostí je to především proaktivní přístup, určitou míru samostatnosti a komunikativnost, abychom měli nadále tak skvělý tým jako do teď.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

To byste mě našli třeba s knížkou v ruce po dobrém jídle a drinku. Nebo v divadle, taky po dobré jídle a drinku.

Co můžu říct o naší firmě?

První společnost ve které reálně vidím, že se velké ambice a plány dají skloubit s work-life balance a flexibilitou pro zaměstnance.

MEWS se zaměřuje na digitalizaci hotelového provozu a umožňuje hotelům optimalizovat své procesy a poskytovat vyšší úroveň pohodlí a personalizace pro své hosty. Platforma nabízí moderní a integrované řešení pro správu hotelů, které zahrnuje rezervace, check-in a check-out, platební systémy a další. Na digitalizaci se zaměřujeme i interně v každém našem oddělení a je skvělým přínosem v naší práci.