WinWinJob
Přihlásit

Sherlog Technology a.s.

Zaid Al-Tamimi

Technický ředitel

Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Dlouhou a pestrou kariéru v oboru IT a různých byznysech. Od technických pozic po ty manažerské.
Řadu úspěšně odřízených projektů v pozici projekťáka.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Nejvíce si asi cením toho, jak jsem se posunul v řízení lidí a práci s nimi. Ve schopnosti vytvořit pozitivní kulturu v týmu.

Co od lidí v práci očekávám?

Očekávám, že mou důvěru, kterou automatický svým lidem dávám každý dostatečně zúročí. Očekávám také, že si každý uvědomuje smysl vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel - vlastník.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Rodina a koníčky jsou asi to nejvíc a samozřejmě co nejvíc času stráveného v přírodě a v dosahu různých zvířat, se kterými si energii předáváme navzájem.

Co můžu říct o naší firmě?

Jsme technologická firma, která působí v oblasti automotive služeb. Máme dva stěžejní produkty Sherlog Trace a Sherlog Security. Zabýváme se mimo jiné GSM, GPS technologiemi a rádiovým vyhledáváním odcizených vozů. Máme svůj vývoj zařízení a také některá zařízení přebíráme od jiných výrobců. Kultura ve firmě je velmi vlídná, přátelská, jako v rodinné firmě. Je nás dohromady kolem stovky. Naše vize je využívat naše zařízení a jejich deriváty pro speciální projekty různých zákazníků s různými potřebami.

Zaid k sobě hledá lidi na 1 pozici

Pod Táborem 51/12, Praha 9 - Hrdlořezy

IT Aplikační specialista

IS/IT: Správa systémů a HW