WinWinJob
Přihlásit

QPAG skupina firem

Šárka Matyášková

HR manažer

I práci můžete mít rádi.

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

V oboru HR pracuji už 15 let a i po takové době musím říct, že mě práce velmi baví. V HR jsem začínala jako personalista, což dnes považuji za velkou výhodu při vedení celého týmu.
Za posledních 9 let, kdy jsem pracovala jako HR business partner a vedoucí HR oddělení ve skupině firem PKS, jsem nasbírala mnoho zkušeností, které se mi nyní velmi hodí a těžím z nich v roli HR manažera ve skupině firem QPAG.
HR mě baví jako celek, ale oblíbeným šálkem kávy je např. digitalizace HR procesů, HR marketing.
Ráda sdílím své zkušenosti, líbí se mi, že mohu inspirovat ostatní.
Jsem hodně velká kreativka, takže změny a novinky jsou pro mne úrodnou půdou. A pokud je k tomu fajn přátelský kolektiv, tak co více si přát.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Za největší úspěchy z mého předchozího pracovního působení, na které ráda vzpomínám , bylo vytvoření jednotného HR grafického manuálu pro skupinu firem PKS, který jsme pak používali a jež jasně definoval BRAND firmy, dále pak digitalizace HR oddělení.
Z poslední doby za největší úspěch a z mého současného působiště považuji, že se nám podařil vytvořit úžasný kolektiv na HR a že všichni pro skupinu QPAG pracujeme rádi.

Co od lidí v práci očekávám?

Nejdůležitější je pro mne důvěra a upřímnost, ať už k mým kolegům, které vedu, tak i k šéfovi. A z toho pak vyplývá samostatnost, kterou v sobě mám ve velké míře a ráda ji nechávám i svým kolegům. Osobně jsem velmi zodpovědná a oceňuji, když to má kolega stejně. Na druhou stranu chápu, že zkušenosti se sbírají postupně, takže moc ráda pomáhám kolegům v jejich profesním růstu. Největší ocenění pro mne je upřímná zpětná vazba, která nám ukazuje směr, jak dál pokračovat.


Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Nejvíce energie čerpám, pokud si namíchám drink ve správném poměru: sportu, relaxu, času s dětmi a práce.

Co můžu říct o naší firmě?

Neexistuje moc firem, které mají srdce na dlani a kde fungují principy jako jsou důvěra a upřímnost, ale skupina firem QPAG tímto vším žije a díky tomu se může pyšnit zajímavou firemní kulturou. Kromě toho nejsme žádný korporát, máme rádi neformální prostředí a je nám v tom dobře.