WinWinJob
Přihlásit

Angel's Auditing s.r.o. / Angel's Accounting s.r.o.

Roman Vostrý

jednatel, výkonný ředitel

Co tě nezabije, to tě posílí

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Skoro 30 let nekončícího poznávání účetnictví a auditu, pár vztahů, co daly i vzaly a tři asistence u porodu (nejlepší okamžiky)

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Jsem tam, kde jsem a ještě jsem se nezbláznil :-)

Co od lidí v práci očekávám?

Že domluva a podaná ruka platí

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Z báječné, nejmladší dcery, z přírody, ze setkání s obyčejnými lidmi

Co můžu říct o naší firmě?

Vidíme, co druzí nevidí a hlavně, umíme s tím pomoc

Roman k sobě hledá lidi na 1 pozici

Ekonomika a podnikové finance