WinWinJob
Přihlásit

KKCG a.s.

Petra Dolejšová

Head of HR

Každý mrak má stříbrný okraj, říká jedno staré rčení. Tím se řídím v práci i v soukromí a tenhle pozitivní přístup k životu mi vždy pomáhá:-)

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Nerada se dívám příliš zpět a raději se zaměřuji vždy na to co je přede mnou a co mě zajímavého čeká.

Mám již za sebou přes 23 let zkušeností z různých pozicích pro tuzemské i zahraniční společnosti v následujících oborech podnikání: bankovnictví, pojišťovnictví, FMCG , farmacie, Poradenské společnosti a naposledy nyní i z Private Equity. Ráda se věnuji HR tématům a agendám od náboru, vzdělávání včetně Talent Managementu, kariérního rozvoje, HR poradenství, personální agendě, pracovnímu právu
až po Employee engagement, Employee Brand and Diversity a Inclusion aktivity.
Teoretické základy jsem získala vystudováním magisterského oboru Andragogika a Personální řízení na Universitě Karlově v Praze.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Podařilo se mi věnovat oboru a dělat práci, která mě baví a naplňuje, ačkoliv je to někdy nesmírně těžká a náročná mise. Přesto v HR práci stále vidím smysl a ráda posouvám sebe i lidi kolem dál k dalšímu rozvoji.

Co od lidí v práci očekávám?

Očekávám partnerství - zajímám se o pohled mých kolegů a snažím se najít kosensus, abychom společně splnili zadání, která na nás klade business a zároveň zvládli naši práci s nadhledem bez zbytečného stresu.

Očekávám férové jednání a otevřenost - nebojím se odlišného pohledu a argumentace od kolegů, ale chci také upřímný zájem a snahu najít řešení.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Dobíjí mě zase lidé... kombinaci rodiny, kamarádů, dobrého jídlo, dobrého pití, kvalitních kulturních zážitků či cestování se nedá odolat.

Co můžu říct o naší firmě?

KKCG Group je soukromá mezinárodní investiční skupina, jejíž zakladatelem je Karel Komárek. Základem našeho podnikání jsou čtyři pilíře, které se soustřeďují na oblasti loterií (znáte například Sazku či Allwyn), energetiky (MND), informačních technologií (Aricoma Group) a nemovitostí.


Petra k sobě hledá lidi na 1 pozici

Evropská 866/71, Praha 6 - Vokovice

Senior Employee Experience Specialist/tka

Personalistika a HR