WinWinJob
Přihlásit

WinWinJob

Petr Hovorka

Koordinátor týmu

Když se vám zdá, že máte všechno pod kontrolou, tak to asi nejedete dost rychle.

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Vystudoval jsem IT, management a projektové řízení. Rozhodně nejvíce jsem se však naučil prací. Podnikat jsem začal ve svých 19 letech . V současné době rozvíjím dvě firmy. BrandBakers Advisory, jejímž posláním je pomáhat firmám být úspěšnější díky lidem, a WinWinJob, který v budoucnu změní trh práce.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Získat 2. místo na mistrovství ČR družstev v atletice. Kdysi dávno. Založit a poté prodat svou první firmu v 19. letech. Několikrát spadnout, i na hubu, zvednout se a jít dál. Mít rodinu, se kterou jezdíme po světě.

Co od lidí v práci očekávám?

Chuť růst. Být zvídavý. Slovo platí. Přístup "všechno jde".

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Miluji cestování. Momentálně nejvíce obytňákem. Baví mně sebe-rozvoj v různých formách. Jezdím na kole, lyžuju. Mám rád dobré jídlo a víno.

Co můžu říct o naší firmě?

Lidi, co něco umí a jdou za společným cílem – přispět ke spokojenějšímu životu pro co nejvíce z nás. Jsme tým, ve kterém hrajeme na rovinu a ve kterém máme slovo, svobodu a zodpovědnost.

Petr k sobě hledá lidi na 1 pozici

Prvního pluku 347/12a, Praha 8 - Karlín

Co-CEO / Partner

Personalistika a HR