WinWinJob
Přihlásit

Laba Czech

Pavel Hadraba

Head of Sales

Díky chybám rosteme.

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Doufám že méně, než polovinu života :-)

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Vybudovat prosperující prodejní oddělení v naší společnosti Laba.

Co od lidí v práci očekávám?

Loajalitu vůči týmu a vůči značce.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Vzdělávám se, sportuju a sbírám hokejové karty.

Co můžu říct o naší firmě?

Tvoříme online vzdělávací kurzy.

Díky pandemii celý svět zjistil, že online vzdělávání je na vzestupu. My jsme si to však uvědomili už před osmi lety, a tak vznikla vzdělávací platforma Laba. Od roku 2015 jsme spustili více než 395 kurzů, a to v Maďarsku, na Ukrajině, v Turecku, Rumunsku, Polsku, USA, Kazachstánu a dalších zemích. Proškolili jsme více než 91 tisíc studentů.

Na začátku roku 2022 jsme spustili projekt Laba Czech, na podzim kreativní vzdělávací platformu Skvot a v únoru 2023 startujeme projekt robot_dreams.
Měníme online vzdělávání, vytváříme totiž živé kurzy s předními odborníky z různých oborů. Zaměřujeme se na HR, Marketing, Finance, Sales, ale myslíme i na kreativní duše a IT nadšence.

I když jsme aktuálně jednou z největších vzdělávacích platforem ve východní Evropě, nezastavujeme a máme velké cíle.

Do tří let plánujeme stát se největším vzdělávacím projektem v celé Evropě a zvýšit hodnotu společnosti na 1 miliardu dolarů.

Pavel k sobě hledá lidi na 1 pozici