WinWinJob
Přihlásit

PKS holding a.s.

Olga Jandová

Vedoucí personálního odboru

Úspěšný člověk ráno vstane a večer jde spát, přičemž mezi tím dělá to, co ho baví

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Spoustu zajímavých zkušeností o které se chci podělit

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Nastavit proces a vychovat si nástupce

Co od lidí v práci očekávám?

Profesionalitu a férovost

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Rodina a přátelé a pes

Co můžu říct o naší firmě?

Jsme super tým co umí a ví co chce

Olga k sobě hledá lidi na 1 pozici

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1

HR Business Partner

Personalistika a HR