WinWinJob
Přihlásit

Make it Run

Miroslav Dzurenko

CEO

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Vystudoval jsem Informatiku na MFF UK, udělal kariéru jako BPM architekt v IBM a vyučoval na ČVUT. Prošel jsem si vyhořením, rozpadem vztahu, dal se na cestu osobního rozvoje a absolvoval koučovací a terapeutický výcvik. Nastoupil jsem do malé firmy jako projektový manažer. Postupně se pod mým vedením oddělilo IT oddělení a vznikla tak nová společnost, kterou teď vedu.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Za největší úspěch považuji své vymanění se z korporátního prostředí, přenastavení svých hodnot a nastartování nové kariéry úplně od začátku.

Co od lidí v práci očekávám?

Samostatnost, zodpovědnost a schopnost se o věcech (i nepříjemných) otevřeně bavit. Jsem rád, když se lidi ptají, zpochybňují zažité vzorce a přicházejí s vlastními nápady.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Energii čerpám hlavně ze sportu a přírody. Nejvíc mě baví tenis, kruhové tréninky a procházky v lese. Nabíji mě, když vím, že jsem v týdnu udělal něco pro sebe a strávil kvalitní čas s lidmi, které mám rád.

Co můžu říct o naší firmě?

Aktuálně je nás ve firmě 5 stálých zaměstnanců a pomalu rosteme dál. Vybíráme si lidi tak, aby nás to spolu bavilo, mohli se navzájem inspirovat a rozuměli si i lidsky.

Specializujeme se hlavně na vývoj webových aplikací připravených na míru pro klienta a postavených na JavaScript technologiích.