WinWinJob
Přihlásit

archicraft s.r.o.

Mirek Krátký

partner, architekt

příklady táhnou

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

mám za sebou mnoho let v reálném světě architekta menšího šikovného ateliéru
každý den se učím v práci s lidmi, zažívám krásné emoce i rutinu, úžasné i méně atraktivní projekty
nepřestávám věřit v hlubokou promyšlenou architekturu, která lidskou bytost povyšuje

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

v profesním životě považuju za úspěch firmu samotnou - stabilní, zodpovědnou a přitom živou a neotřelou

Co od lidí v práci očekávám?

zvědavost a tah na branku

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

čím jsem starší, tím lépe mi je v přírodě
mám moc rád čas s dětmi a rodinou
baví mne pohyb, baví mne cestování
miluju vibrace a unikátnost míst na planetě

Co můžu říct o naší firmě?

věříme si, a už máme proč
nebojíme se pracovat na projektech po celé zeměkouli
máme vyváženou systémovost se svobodou
odměňujeme skutečný výkon, nikoliv řeči
vážíme si profesionality a kreativity
máme úžasný prostor pro růst

Mirek k sobě hledá lidi na 1 pozici

Na Maninách, Praha

ARCHITEKT

Stavebnictví a reality