WinWinJob
Přihlásit

Impression Media

Martin Holeček

Obchodní ředitel

Nikdy nezapomínej na pokoru a vděčnost...

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Celá má kariéra je založena na obchodu, na zjišťování potřeb a práci s lidmi.

Před více jak 10 lety jsem se začal fokusovat na online marketing. Prošel jsem mediální dům Mafra, vedl online business v agentuře FACE UP a s rokem 2015 jsme založili agenturu Programmatic Media.

Od té doby mám za sebou 3 další fúze s mediálními domy na trhu, kdy se na závěr z Programmatic Media stal největší mediazastupitel Impression Media pod FTV Prima.

Baví mě dynamika a vývoj... Baví mě růst společností, kde pracuji a s lidmi okolo sebe, kterým věnuji svůj čas😉

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Z pozice obchodu se nabízí obrat v řádu desítek milionů korun a překročení magické stovky, ale o tom to není😉

Ve skutečnosti se mi povedlo "mít štěstí"... Dostat příležitost, obklopit se lidmi, kterým věřím, být umanutý a jít za svým v osobním i pracovním životě...

Co od lidí v práci očekávám?

Chodit a nabízet jednoduchý produkt umí každý.

Ale umět se ptát zákazníků, co potřebují, to je oč tu běží. Následně připravit řešení a vhodné mediaplány.... To je to, co nás dělá dlouhodobými partnery našich zákazníků.

-> Očekávám, že naši lidé chtějí být profesionály ve svém oboru.
-> Očekávám, že díky své profesionalitě a našim produkčním týmům pomohou našim zákazníkům růst na trhu.
-> Očekávám, že díky tomuto přístupu bude každý Account Manager spokojený, protože si vydělá super peníze a jeho práce bude mít význam pro jeho klienty.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Snažím se prožít život, kdy si ve stáří řeknu, že ničeho nelituji.

Má partnerka, rodina a přátelé, to jsou lidé, kterým se snažím věnovat čas. Svůj vlastní čas pak věnuji cvičení, manuální práci a miluju hudbu.

K některé aktivitě se více hodí dobré kafe, k jiné zase dobrá sklenička, ale u všeho musí být dobrá nálada😉


Co můžu říct o naší firmě?

Každá firma stojí na lidech a silná značka jí jenom pomáhá a dělá ještě silnější.

Impression Media je společnost, která zastává několik rolí na trhu. Jsme digitální agentura s fokusem na programmatic, jsme největší online mediazastupitel a dle Netmonitoru / Gemius dvojka na trhu, jsme kreativní a obsahová agentura.

S Primou máme sílu hráče, který plně kombinuje možnosti agenturních služeb přímo s publisherským businessem napříč médii.

Z pohledu obchodu pak máme skvělé podmínky, zázemí a aparát back-officu, který nám obchodníkům pomáhá u zákazníků, řeší všechny produkční kroky a prostě nám obchodníkům kryje záda.