WinWinJob
Přihlásit

VALEO Autoklimatizace, k.s.

Martin Hejzlar

Methods manager SMT

„Úspěšní lídři vidí příležitosti v každé potíži, spíše než potíž v každé příležitosti.“

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Svoji kariéru jsem nastartoval jako procesní inženýr na SMT výrobě, kde jsem po dobu 5-ti let sbíral své “know-how”. V minulosti jsem byl sám kolegou svých nynějších podřízených, což beru jako velké plus ve své manažerské cestě. Díky tomu se mi lépe chápe, že občas věci nejdou tak jednoduše jak je vidíme my manažeři.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Za svůj největší úspěch považuji postavení nové linky v závodě, kde nikdo ani netušil, že taková linka a proces existuje. Před námi byla ohromná výzva linku nejen rozjet, ale i hodně rychle zvalidovat, což se povedlo ve velmi krátkém čase.

Co od lidí v práci očekávám?

Od svého týmu očekávám nadšení. Práce je musí naplňovat a bavit. Požaduji také aby domluvené akce byly splněné řádně a včas.
Ve svém týmu požaduji férovost a rovnost. Očekávám, že se vzájemně budeme podporovat a respektovat.

Věřím, že společnými silami lze dojít k uspokojivým výsledkům a pokud si někdo z mého týmu neví rady, nabídne se mu pomoc i přes to, že daný proces nám nepatří.

Očekávám, že pokud se objeví problém, nikdy se nezatají. Jsme jeden tým a vždy se tomu společně postavíme čelem a vše vyřešíme.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Mimo práci rád trávím čas se svou manželkou. Chodíme společně s naším psem po památkách a do přírody. Také ve svém volném čase rád sportuji. Hraji házenou a navštěvuji posilovnu. Když zbyde nějaký ten čas, dost mi pomáhá nabíjet baterky hraní PS5. Je to tak trochu neřest, která se mě drží už od útlého věku.

Co můžu říct o naší firmě?

Valeo je firma s nepřebernými možnostmi, kde se lidem nekladou meze. Pokud má někdo dobrý nápad, lze ho snadno zrealizovat.

Firma rozhodně nešetří prostředky, je-li něco potřeba a má to pozitivní dopad na výsledky, či wellbeing, není problém to zajistit. Každý si tu vychází vstříc a je-li potřeba pomáháme si i napříč odděleními.

Martin k sobě hledá lidi na 1 pozici