WinWinJob
Přihlásit

Novitim s.r.o.

Marek Zelina

Ředitel a zakladatel

Citáty Henryho Forda: „Hledám spoustu lidí, kteří mají ojedinělou schopnost nevědět, co se nedá udělat.“ „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Za sebou mám své jméno, které mám jen jedno a dost dbám na to, s čím je spojováno. Za sebou mám svůj tým, se kterým se vzájemně motivujeme, povzbuzujeme a umíme se společně smát. Za sebou mám úctu k člověku a k jeho poctivé práci. To, co mám za sebou, o to se můžu opřít.
Taky mám za sebou více než 25 let praxe ve stavebnictví, než jsem se dostal k tomu, co mě teď naplňuje.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Povedlo se mi být hodně se svými dětmi, když byly malé a potřebovaly vysvětlit spoustu věcí, aby si uměly udělat vlastní názor, o kterém jsou pak připraveny komunikovat.
Povedlo se mi podílet se na úspěchu Novitimu a pracovat s úžasnými lidmi, kterých si vážím.

Co od lidí v práci očekávám?

Očekávám, že se lidé v našem týmu budou svou prací bavit, že budeme sdílet společné hodnoty. Očekávám pracovitost, otevřenost, nadhled, smysl pro humor a úctu ke každému, kdo si ji zaslouží.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Energii čerpám z přírody a pohybu v ní ať už na každodenních procházkách se psem, při jízdě na kole nebo i jiných sportovních aktivitách. Když zrovna nepracuji, trávím čas s rodinou při sportu, v divadle, na koncertě. Část volného času věnuji přátelům a dobrému jídlu, vínu a kávě. Rád cestuji a rád se vzdělávám v oblastech, které podporují nejen moji práci.

Co můžu říct o naší firmě?

Náš Novitim je svěží společnost zajímavých typů lidí, kteří společně tvoří něco víc, než jen poctivě odvedenou práci. Klademe důraz na kvalitu, jednoduchost a lidskou hodnotu za podpory moderních trendů.

Marek k sobě hledá lidi na 1 pozici

Olšanská 54/3, Praha 3 - Žižkov

Junior/Senior obchodník – Praha

Prodej a obchod