WinWinJob
Přihlásit

JK EDIT,s.r.o.

Julie Kamanová

majitel, jednatel

Největší hodnotou firmy jsou lidé. Největší radostí jsou úspěšní a spokojení kolegové. Díky nim jsou spokojení klienti a zisk z toho máme všichni. K tomu všemu je potřeba odvaha, cílevědomost, skromnost.

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Jmenuji se Julie.
Jsem spolumajitelka účetní firmy JK EDIT.
Jsme jiní než ostatní účetní firmy.
Zasazuji se o budování týmu kolegů, které práce baví, jsou proaktivní, pozitivně naladění, týmoví, s ničím nemají problém, jsou loajální.

Taková jsem i já a všichni dohromady tvoříme tým, kde jsme rádi a práce náš baví.

Naším posláním je služba klientovi.
S těmi, kdo jsou podobní, tvoříme postupně jedinečnou firmu. JK EDIT.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Vybudovat tým lidí napříč republikou, kteří je každý mimořádný profesí i charakterem.

Vybudovat klientelu, která si naší práce váží a oceňuje náš přínos.

Co od lidí v práci očekávám?

Loajalitu, chuť do účetnictví i mezd, do manažerské práce, dále nekonfliknost, umění si vždy poradit, týmového ducha.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Motivuje mě vize a cíl naší práce, podařené zakázky.
Energii mám pořád, nikdy se nevzdávám.

Co dělám když nepracuji?
Mám spoustu přátel, ráda něco organizuji a potkávám se se přáteli z VŠ, z gymnázia, z bývalého bydliště, z místa kde bydlím.
Koníčkem je mi rodina, muzika, zpěv, cestování.

Co můžu říct o naší firmě?

JK EDIT je úspěšná expandující firma.
Zakládáme si na vysoké profesionalitě a lidském přístupu.
Máme rádi nové věci, klienty, nové kolegy.

Nad tím vším je vize firmy a přístup majitelů a vedení firmy.
Chceme být jednička na trhu do několika let.
Máme produkt interim hlavní účetní, který jsme vymysleli a setkává se s úspěchem.

Hledáme supervizory účetní, provozního manažera nebo obchodníka.

Koho práce baví a nemyslí v první řadě na sebe, najde u nás místo, ať už na HPP nebo na IČO. v rozsahu, jaký si sám zvolí.