WinWinJob
Přihlásit

Valeo autoklimatizace k.s.

Jiří Plachý

SW Discipline Manager

“A team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other.” — Simon Sinek

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Už během studií na MFF UK jsem začal pracovat jako vývojář. Krátce po studiích jsem dostal příležitost vést SW tým ve startupu orientovaném na zakázkový SW vývoj, kde jsem vydržel 8 let. Touha poznat svět automotive mě přivedla do Valea, kde jsem se postupně z team leadera dostal do pozice manažera SW vývoje.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Velkým úspěchem a zároveň výzvou z posledních let bylo rozšíření vývojového týmu z 10 na cca 40 lidí.

Co od lidí v práci očekávám?

Očekávám, že jsme k sobě otevření, dodžujeme sliby, chodíme na meetingy včas, nebojíme se říct pravdu byť nepříjemnou, pokud narazíme na problém, komunikujeme to a hlavně budujeme přátelskou atmosféru v týmu.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Rád trávím čas s rodinou a kamarády.
Rád bastlím, aktuálně si stavím chytrou domácnost.

Co můžu říct o naší firmě?

Valeo v Praze najdete u Depa Hostivař. Aktuálně u nás pracuje téměř 100 SW vývojářů, celkový počet zaměstnanců je ale témeř 800.

Pracujeme na projektech, které jsou spojeny s autonomním řízením a dodáváme je téměř všem automobilkám.

Jiří k sobě hledá lidi na 1 pozici

Sazečská 247/2, Praha 10 - Strašnice

SW Tool Developer

IS/IT: Vývoj aplikací a systémů