WinWinJob
Přihlásit

Konektor

Jaroslav Duroň

Partner

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

25 let v komunikaci a v PR. A stále mě to baví. Ta pestrost, různorodost, prostor pro kreativitu.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Vybudování respektované komunikační skupiny.

Co od lidí v práci očekávám?

Proaktivitu. Ochotu nebát se přijímat rozhodnutí. Otevřenost. Nadšení.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Cestování. Ať už sám do dálek nebo s rodinou. Přátelé. Hudba. Knihy.

Co můžu říct o naší firmě?

Pro naše klienty pracujeme v oblasti marketingové komunikace s důrazem na PR, digital a influencer marketing. Je nás asi 40 v Praze a máme vlastní pobočku na Slovensku. Jsme součástí sítě Eurocom Worldwide. Kanceláře máme v centru Prahy. Běhá tady pořád smečka psů a je tady živo. Nebráníme se fungování na home office, ale raději se potkáváme v kanceláři.

Jaroslav k sobě hledá lidi na 1 pozici

Klimentská, Praha

Konzultant

Média, reklama a PR