WinWinJob
Přihlásit

LASVIT s.r.o.

Jakub Vykoukal

Regional General Manager - EUROPE

Provaz neroztlačíš :)

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Obchodní zkušenosti a život v Asii, zkušenosti s vedením malého obchodního týmu i týmu HR.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Vybudovat vztahy s čínskymi klienty, v roli HR Directora propojit firmu napříč a podporovat lidi v jejich úspěších.

Co od lidí v práci očekávám?

Týmovost, sdílení best practices, osobní zralost, otevřenou komunikaci. Způsob práce dle hodnot, které jsou pro nás v Lasvitu důležité: láska, zodpovědnost a inspirace.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Nabíjí mě pohyb a sport, rodina, přátelé, smích.

Co můžu říct o naší firmě?

Chceme růst. Jsme ambiciózní. Naší vizi je stát se první českou novoluxusní značkou obdivovanou po celém světě. Dostat se tam chceme tak, že budeme vytvářet instalace, které povznesou prostor i každého v něm.

Jakub k sobě hledá lidi na 1 pozici

Praha, Praha

Sales consultant

Prodej a obchod