WinWinJob
Přihlásit

ARDECON Accounting s.r.o.

Jakub Hemerka

jednatel

Vždycky existuje důvod, proč se zasmát, i když ten důvod musíš občas hledat:-)

Nabízené pozice

1

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Vystudoval jsem finance v ČR a Anglii, působil v globální síťové agentuře, podílel se budování a prodal IT firmu, řídil několik investičních projektů pro privátní investory.
Jsem zakladatelem a 10 let se podílím na řízení skupiny firem ARDECON poskytující konzultační, účetní a daňové služby. Od roku 2016 jsem také úzce spjat s osudem skupiny KARO, která působí v oboru zpracování usně pro nábytkářský průmysl a v roce 2019 jsem KARO přivedl na trh START pražské burzy. V KARO zastávám pozice ve statutárních orgánech, mám na starosti strategický rozvoj, řízení financí a investiční projekty skupiny.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

V profesním životě mě nejvíce těší, že jsem jedním z hybatelů úspěšných projektů ARDECON a KARO.

V osobním životě si nejvíce vážím toho, že jsme spokojený manžel, šťastný rodič a i přes svou vytíženost mám opravdové, celoživotní přátele.

Co od lidí v práci očekávám?

Od svých kolegů očekávám, že svěřený úkol dotáhnou do dohodnutého bodu nebo konce. A pokud to není možné, tak se to od nich dozvím;-)

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Mám rád hory a všechny letní i zimní sporty, které si lze na horách užívat.

Co můžu říct o naší firmě?

ARDECON je účetní a daňová kancelář zaměřená na poradenství, komplexní péči o naše klienty a velký důraz klademe na digitalizaci naší práce. Mimo daní a účetnictví se věnujeme odborným konzultačním zakázkám (due diligence, revize a přípravy business plánů apod.) a máme v portfoliu nadnárodní nebo obratově významné společnosti.
Tudíž je u nás práce pestřejší, což může být pro někoho výhodou, pro jiného naopak.
Dále jsme zvyklí sdílet výzvy a společně hledat odpovědi na otázky, kde není jednoznačný výklad.
A máme rádi legraci, což nám pomáhá překonat někdy náročná období.

Jakub k sobě hledá lidi na 1 pozici

Jana Babáka 2733/11, Brno - Královo Pole

DAŇOVÝ PORADCE

Ekonomika a podnikové finance