WinWinJob
Přihlásit

Swiss Life Select

Ivo Vavříček

Manažer

Štěstí nezáleží na okolnostech, ale na našem vztahu k nim

Nabízené pozice

2

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Jsem člověk, který odborně i manažersky prošel přes dvacet let bankovním světem a celý život se profesně i privátně věnuje financím ve všech slova smyslech. Je to svět, který mě baví, inspiruje, ve kterém se vzdělávám a dnes již téměř beru jako poslání:-)

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

Povedlo se mi dlouhodobě skloubit profesní svět se soukromým, projít úspěšně manažerskou i odbornou kariérou a přesto se intenzivně věnovat své rodině, svým čtyřem dětem, kultuře ve všech jejích dimenzích, aktivnímu sportu a cestování. To považuji za velký úspěch:-)

Co od lidí v práci očekávám?

Očekávám od lidí, že je bude práce bavit, že se do ní budou těšit a že jim bude dávat smysl jí dávat svou energii a čas. Pokud k tomu dochází, vím, že svou práci dělám dobře

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Rodina, sport (hraju všechno všude, hlavně fotbal), kultura (nejvíc mě baví číst Marquéze, Camuse, Taleba, Bradburyho..., nejvíc mě baví poslouchat Sigur Rós, Animal Collective, Radiohead, Swans...nejvíc mě baví koukat na Jacksona Pollocka, Dalího, Anselma Kiefera...)

Co můžu říct o naší firmě?

Prožil jsem přes 20 let v bankách, ale teprve teď cítím naprostou volnost, nezávislost, podporu silné firmy v zádech, aniž bych ztrácel svou svobodu. Pokud se nestane něco fatálního, vím, že už jinde nikdy nebudu

Ivo k sobě hledá lidi na 2 pozice

Bankovnictví a finanční služby

Bankovnictví a finanční služby