WinWinJob
Přihlásit

Impression Media

David Bauckmann

CTO

Nikdo nemá recept na úspěch, ale uspějí jen ti co se o to snaží.

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

V online reklamě pracuju už přes 20 let. Zažil jsme ledacos a vím že není lehké udržet krok s rychlým vývojem. Nechci být poslední, takže se snažím být první.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?

V týmu jsem rád, když mí lidé jsou úspěšní, vzdělaní a neodcházejí.
Čistě za sebe jsem nejvíce hrdý na mé knihy.

Co od lidí v práci očekávám?

Chuť se učit a být vytrvalý. Nikdo nemá recept na úspěch, ale uspějí jen ti, co se o to snaží.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?

Energie přichází s dílčími úspěchy. A když nepracuji, tak rád cestuji po historických městech.

Co můžu říct o naší firmě?

Jsme nejstarší media zastupitel v ČR a od roku 2023 člen skupiny FTV Prima. Snažíme se posouvat náš odbor kupředu a nespoléhat na ostatní.