WinWinJob
Přihlásit

ARTIN, spol. s r.o.

Adam Ryvola

Vývojář

Nabízené pozice

0

Vaše shoda

?

Hodnotový profil (Ekvalizér)

Samostatnost

Samostatnost

Spolupráce

Přístup

Rozhodování

Flexibilita

Přínos

Autonomie
iPreference svébytné seberealizace – otevřeného zadání bez přesně vymezených postupů.
Následování
iPreference následování pokynů „shora“ – uzavřeného zadání s přesně vymezenými postupy.
Individualita
iPreference samostatné práce, oddělené od činností druhých, s možností vynikat nezávisle na týmu.
Týmovost
iPreference práce probíhající za spoluúčasti druhých, provázaně, dávající prostor týmové synergii.
Formálnost
iPreference konvenčních zvyklostí, spořádaného prostředí a usměrňujících pravidel v oblasti komunikace, oblékání apod.
Neformálnost
iPreference uvolněné atmosféry bez striktních pravidel, oproštění se od ustálených způsobů komunikace, oblékání apod.
Racionalita
iPreference analytického způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle logických zákonitostí.
Emocionalita
iPreference intuitivního způsobu vyhodnocování informací a rozhodování dle emočních prožitků.
Stabilita
iPreference stálosti a předvídatelnosti pracovních činností, jisté rutiny, na niž se lze připravit.
Dynamika
iPreference proměnlivosti pracovních činností, nových podnětů vyžadujících přizpůsobení se.
Smysl
iPreference smysluplně vnímané činnosti, která odráží záměr či cíl postavený na nemateriálních hodnotách.
Zisk
iPreference činnosti, která odráží materiální hodnoty a přináší ekonomický zisk jednotlivci či organizaci.

Více o mně

Co mám za sebou?

Vystudoval jsem v Brně na MUNI fakultu Informatiky. Profesně se programování věnuji asi 8 let. Chvilku jsem jako student strávil na backendech v jazyce Java. Poslední roky (cca 6) se ale věnuji zejména psaní frontendu v Reactu, vedu týmy a jsem většinou ten kdo je na projektu jako jeden z prvních a vykopává ho.

Co se mi kdy nejvíce povedlo?


Co od lidí v práci očekávám?

Od kolegů v týmu očekávám, zápal pro práci, otevřenou hlavu a chuť posouvat věci k cíli.

Odkud čerpám energii a co dělám, když nepracuji?


Co můžu říct o naší firmě?

Artin je firma, která dodává svým zákazníkům zejména end-to-end řešení. Nejlepší je, když nám zákazník popíše svůj problém a je na nás vše vyřešit k jeho spokojenosti a vše ideálně zefektivnit. Je zde vždy jistota, že narazíte na dobré lidi, kteří jsou ochotní pomoct a poradit. Zakládáme si na hodnotách a firemní kultuře, která nás spojuje.